LUBIN. Młodzież bez problemu kupuje alkohol

W 40-tu na 50 skontrolowanych sklepów w Lubinie sprzedano nieletnim alkohol. Te niepokojące dane zebrano podczas akcji. „Zakup kontrolowany- tajemniczy klient” przeprowadzonej przez pracowników MOPS w Lubinie. W większości tych samych sklepów powtórzyła się sytuacja sprzed roku, gdzie sprzedano alkohol nieletnim.