LUBIN. Trzydziestolecie „ Ariadny”

Pomoc uzależnionym od alkoholu, a także ich rodzinom od wielu lat taki cel przyświeca Stowarzyszeniu Integracji Społecznej- Klubu Abstynentów i Ich Rodzin „Ariadna”. W tym roku w sierpniu mija 30 lat istnienia placówki, która w tym czasie wielokrotnie zmieniała siedzibę i modyfikowała zasady swojej działalności.