LUBIN. Zachęcają do chodzenia z kijkami

Lubińscy nordikowcy poszerzają swoje działania. Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw mieszkańcom Lubina.