BOLKÓW. Burmistrz otrzymał poparcie radnych

Wszyscy radni byli zgodni co do oceny pracy burmistrza. Zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, za sumienne- według radnych- wywiązywanie się z planów budżetowych na rok 2013, Jarosław Wroński otrzymał absolutorium.