LUBIN. Skuteczni samorządowcy z Gimnazjum nr 4

Dzięki inicjatywie uczniów Gimnazjum nr 4 w Lubinie jedna z ulic w mieście będzie się nazywać imieniem Ignacego Domeyki. Petycję gimnazjalistów Rada Miejska rozpatrzyła pozytywnie i jednogłośnie. Pomysł jest pokłosiem prowadzonego w lubińskim gimnazjum projektu międzynarodowego „Ignacy Domeyko – sercem Polak, czynem Chile obywatel”, w ramach którego młodzi lubinianie między innymi odwiedzili to państwo w Ameryce Południowej.