LUBIN. Chilijczycy w Lubinie

Delegacja z chilijskiej szkoły górniczej odwiedziła lubiński Zespół Szkół nr 1. Placówki podpisały deklarację o współpracy i wymianie doświadczeń. Lubinian i Chilijczyków łączą nie tylko kwestie związane z kształceniem w zawodzie górnika, ale również osoba Ignacego Domeyki polskiego geologa i inżyniera górnictwa.