KRAJ/LUBIN. Rewolucja w pośredniakach

Bony stażowe z gwarancją zatrudnienia, granty za zatrudnianie osób 50 plus, nowa funkcja doradcy klienta to tylko niektóre zmiany, jakie od dziś wchodzą w Powiatowych Urzędach Pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w założeniu ma kłaść większy nacisk na zatrudnienie i aktywizację osób bezrobotnych.