LUBIN. Patriotyczne zmagania seniorów

Propagowanie wartości patriotycznych i wzmocnienie więzi – to idea przyświecająca I Festiwalowi Polskiej Piosenki Patriotycznej w Lubinie. Spotkanie pod hasłem ”Szacunek i Uznanie” zorganizowało Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, Dom Dziennego Pobytu „Senior” oraz Centrum Kultury „Muza” w Lubinie . Historyczne pieśni odśpiewało siedem zespołów, w różnej kategorii wiekowej.