REGION. Szkoły gotowe na sześciolatków

Szkoły i nauczyciele są dobrze przygotowani na przyjęcie 6-latków – taki wniosek płynie z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Szkoły lubińskie i głogowskie nie odstają od ogólnopolskiej normy, co sprawdziliśmy z kamerą.