LUBIN. „Wesele” i ”Potop” na maturze z polskiego

859 uczniów w Lubinie rozpoczęło dziś egzamin dojrzałości. Abiturienci są już po pierwszym teście z języka polskiego w stopniu podstawowym. Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie określają poziom zadań jako średni. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Tegoroczni maturzyści są ostatnim rocznikiem, który zdawać będzie egzaminy według tych zasad, od przyszłego roku wchodzą zmiany.