BOLANÓW. Gruzem łatają dziury w drodze

Niecodzienny sposób na łatanie dziur w drodze znaleźli mieszkańcy Bolanowa. Uzupełniają ubytki rozdrobnionym gruzem. Ktoś „życzliwy” poinformował o tym Nadleśnictwo Legnica, do którego droga należy i państwo Erkens otrzymali upomnienie. Mieszkańcy Bolanowa tłumaczą, że innego wyjścia nie mają, bo to jedyna droga wiodąca do ich miejscowości. Nadleśnictwo pieniędzy na remont nie ma, a z gminą Lubin na terenie której leży Bolanów dojść do porozumienia w sprawie jej przejęcia dojść nie może.