LUBIN/KRAJ. Gimnazjaliści piszą egzamin

Gimnazjaliści rozpoczęli dziś testy kończące szkołę. W Lubinie w sześciu gimnazjach egzaminy zdaje blisko 800 uczniów. Dziś młodzież musiała wykazać się wiedzą z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy, gdyż przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.