KGHM. Związkowcy zaskoczyli dyrektorów i ministra

- Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść – tak rozważania Polskiego Instytutu Dyrektorów na temat obecności pracowników w radach nadzorczych komentuje wiceprzewodniczący ZZPPM, Leszek Hajdacki. Związkowiec pojechał do Warszawy na seminarium PID-u wspólnie z Józefem Czyczerskim, szefem miedziowej Solidarności. Przypadek niepowoływania tych dwóch działaczy do nadzoru KGHM przez Ministerstwo Skarbu Państwa był bowiem jednym ze studiów przypadku podczas konferencji.