KGHM. Region krytycznie o raporcie ministra

Ministerstwo Finansów przygotowało raport na temat funkcjonawania podatku od niektórych kopalin, który trafił pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów. Dokument wzbudził poruszenie w KGHM, samorządach Zagłębia Miedziowego oraz w środowiskach związkowych, ponieważ wynika z niego, że miedziowy podatek nie powoduje żadnych negatywnych skutków.