LUBIN. Ukwiecone miasto.

Lubin pięknieje w oczach. W mieście trwa kolejny etap ukwiecania skwerów, parków i rond. Aksamitki, pacioreczniki i pelargonie zdobią kilkanaście miejsc w Lubinie, m.in. ulicę Odrodzenia i Kolejową. Miasto w całości sfinansowało zakup kwiatów, ich posadzenie a także za bieżącą pielęgnację roślin.