CHOCIANÓW. Szkoła przyszłości.

Mechatronicznego, a kolejna piętnastka kształcąca się w Technikum Obsługi Turystycznej odwiedzi Sewillę. Staże w ramach unijnych programów dają niemal stuprocentowe gwarancje na znalezienie zatrudnienia w najlepszych firmach na świecie.